Rotasjon UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Samme relasjon mellom vektorene hastighet, vinkelhastighet og posisjon om vi flytter origo langs senteraksen gjennom rotasjonssirkelen.Rotasjon