Rotasjon UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Oppgave:
Et fly har en propell som roterer med 3000 omdreininger pr minutt.
Flyet har en hastighet fremover på 180 m/s.
Bestem maksimal radius som flypropellen kan ha når ingen deler av propellen skal ha hastighet som overstiger lydhastigheten (300 m/s).

Løsning:
Propellspissen er den delen av propellen som får størst hastighet.
Propellspissens bevegelse er satt sammen av to deler:
- Fremdriftshastighet som er lik flyets hastighet (108 m/s).
- Rotasjonshastighet som er lik r*omega hvor omega er propellens vinkelhastighet.

Når disse to leddene er kjent, kan vi benytte Pythagoras' læresetning til å finne propellspissens totalhastighet som maksimalt kan være 300 m/s.
Vi får en ligning med en ukjent r som vi kan finne.
Beregningene viser at propellen kan ha en maksimal radius på 0.764 m.