Rotasjon UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Kjedet på en sykkel går over to trinser, en fremre trinse med radius r1 (som vanligvis er stor) og vinkelhastighet w1 og en bakre trinse med radius r2 (som vanligvis er liten) og vinkelhastighet w2. Når vi skifter gir på en sykkel, skifter vi over til trinser med andre størrelser bak og/eller foran.
Vi skal se nærmere på hvilken sammenheng det er mellom trinseradius og rotasjonshastighet.

Vi antar at kjedet ikke endrer lengde, dvs ikke trekkes sammen eller strekkes.
Da må samtlige punkter på kjedet ha samme hastighet v (underforstått i kjederetningen).
Et periferipunkt på den fremre trinsen må altså ha samme rotasjonshastighet som et periferipunkt på den bakre trinsen.
Rotasjonshastigheten til et periferipunkt på den fremre trinsen er r1*w1.
Rotasjonshastigheten til et periferipunkt på den bakre trinsen er r2*w2.
Disse to uttrykkene må være like, begge lik v.

Herav får vi: v = r1*w1 = r2*w2
som gir: w1/w2 = r2/r1.
Konklusjon: Forholdet mellom vinkelhastighetene til de to trinsene er lik det omvendte forholdet mellom radiene.
Dette betyr at det hjulet som har minst radius har størst vinkelhastighet.
Ved kjøring på høygir (lett tråkk horisontalt eller utforbakke) lar vi derfor bakre trinse ha liten radius i forhold til fremre trinse slik at bakhjulet kan rotere raskere enn vi tråkker pedalene rundt.
Omvendt i motbakke: For at sykkelen ikke skal gå for tungt, skifter vi til lavgir som medfører at vi nå må tråkke noe raskere rundt i forhold til bakhjulets rotasjonshastighet sammenlignet med kjøring på høygir.