Fysikk UiA Logo
År              Oppgaver m/Løsninger

1995  Høst  Test      x      
    Høst  Ordinær     x      
    Høst  Utsatt     x      

1996  Høst  Ordinær     x      
    Høst  Utsatt     x      

1997  Høst  Ordinær     x     
    Høst  Utsatt     x      

1998  Sommer Ordinær, tres  x     
    Høst  Ordinær     x      
    Høst  Utsatt     x      

1999  Sommer Ordinær, tres  x      
    Høst  Ordinær     x      
    Høst  Utsatt     x      

2000  Sommer Ordinær, tres  x      
    Sommer Utsatt , tres  x      
    Høst  Ordinær     x      
    Høst  Utsatt     x      
  
2001  Vår  Ordinær     x      
    Vår  Utsatt     x      
    Sommer Ordinær, tres  x      
    Sommer Utsatt , tres  x      

2002  Vår  Ordinær     x      
    Vår  Utsatt     x      

2003  Vår  Ordinær     x      
    Vår  Utsatt     x     

2004  Vår  Ordinær     x 
    Vår  Utsatt     x 

2005  Vår  Ordinær     x 
    Vår  Utsatt     x 

2006  Vår  Ordinær     x 
    Vår  Utsatt     x 

2007  Vår  Ordinær     x 
    Vår  Utsatt     x 

2008  Vår  Ordinær     x 
    Vår  Utsatt     x

2009  Vår  Ordinær     x
    Vår  Utsatt     x 

2010  Vår  Ordinær     x

2011  Vår  Ordinær     x
    Vår  Utsatt     x

2012  Vår  Ordinær     FYS105 FYS113 FYS114 FYS115 FYS116 FYS117
    Vår  Utsatt     FYS105 FYS113 FYS114 FYS115 FYS116 FYS117

2013  Vår  Ordinær         FYS113 FYS114 FYS115 FYS116 FYS117
    Vår  Utsatt         FYS113 FYS114 FYS115 FYS116 FYS117

2014  Vår  Ordinær         FYS113 FYS114 FYS115 FYS116 FYS117
                   FYS118 FYS119 FYS120 FYS121 FYS122
    Vår  Utsatt         FYS118 FYS119 FYS120 FYS121 FYS122

2015  Vår  Ordinær     Fellesdel 
               FYS122 
               LinjedelFYS118 LinjedelFYS119 LinjedelFYS120 
               LinjedelFYS121

    Vår  Utsatt         FYS118 FYS119 FYS120 FYS121 FYS122
                       FYS119 Linjedel Fasit
                           FYS120 Linjedel Fasit

2016  Vår  Ordinær     Fellesdel         Per Henrik Hogstad
               Linjedel FYS118,121    Thomas Gjesteland
               Linjedel FYS119      Margrethe Wold
               Linjedel FYS120      Margrethe Wold
               Linjedel FYS122      Tore Vehus

2016  Vår  Utsatt     Fellesdel         Per Henrik Hogstad
               Linjedel FYS118      Thomas Gjesteland
               Linjedel FYS119      Margrethe Wold
               Linjedel FYS120      Margrethe Wold
               Linjedel FYS121      Thomas Gjesteland
               Linjedel FYS122      Tore Vehus

2017  Vår  Ordinær     Fellesdel FYS118,121,122  Per Henrik Hogstad
               Linjedel FYS118      Thomas Gjesteland
               Linjedel FYS121      Thomas Gjesteland
               Linjedel FYS122      Tore Vehus
               FYS119           Margrethe Wold    Løsning 
               FYS120           Margrethe Wold    Løsning 

2017  Vår  Utsatt     Fellesdel FYS118,121,122  Per Henrik Hogstad
               Linjedel FYS118      Thomas Gjesteland  Løsning
               Linjedel FYS121      Thomas Gjesteland  Løsning/Sim oppg 5
               Linjedel FYS122      Tore Vehus      Løsning
               FYS119           Margrethe Wold    Løsning 
               FYS120           Margrethe Wold    Løsning 

2018  Vår  Ordinær     FYS118           Per Henrik Hogstad / Kjetil Hals
               FYS121           Per Henrik Hogstad / Kjetil Hals
               FYS122           Per Henrik Hogstad / Tore Vehus 
               Fellesdel FYS118,121,122  Per Henrik Hogstad       
               Linjedel FYS118      Kjetil Hals           
               Linjedel FYS121      Kjetil Hals           
               Linjedel FYS122      Tore Vehus

MatRIC Logo