Fysikk UiA Logo
   Kapittel-oppgaver m/løsninger:

    Oppgaver
    Kap 02 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim   Eksamens-oppgaver m/løsninger:

    001 Ordinær eksamen høst -96  Oppg nr 1   sva 1D
    002 Ordinær eksamen høst -97  Oppg nr 1   sva 1D
    003 Utsatt eksamen høst -97  Oppg nr 1   sva 1D
    004 Ordinær eksamen vår -06  Oppg nr 2   sva 1D
    005 Utsatt eksamen vår -06  Oppg nr 1   sva 1D

MatRIC Logo