Fysikk UiA Logo
   Kapittel-oppgaver m/løsninger:

    Oppgaver
    Kap 05 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 2,3 dim   Eksamens-oppgaver m/løsninger:

    001 Utsatt eksamen vår 2008 Oppg nr 2    Newtons lover
    002 Ordinær eksamen vår 2004 Oppg nr 3    Newtons lover

MatRIC Logo