Fysikk UiA Logo
   Kapittel-oppgaver m/løsninger:

    Oppgaver
    Kap 09 Rotasjon   Eksamens-oppgaver m/løsninger:

    001 Ordinær eksamen vår 2004 oppg nr 4     Rotasjon    Sim: Oppgave - L�sning
    002 Ordinær eksamen vår 2009 oppg nr 3 a,b,c  Rotasjon    Sim Oppgave / L�sning
    003 Ordinær eksamen vår 2016 oppg nr 2     Rotasjon
    004 Ordinær eksamen høst 2014 oppg nr 3     Rotasjon    Sim: Video
    005 Utsatt eksamen høst 1995 oppg nr 2     Treghetsmoment

MatRIC Logo