Fysikk UiA Logo
     Kapittel-oppgaver m/løsninger:

       Kap 16  Lyd     Eksamens-oppgaver m/løsninger:

MatRIC Logo