Gravitasjon - Newtons gravitasjonslov UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Alle legemer med masse trekker på hverandre med en kraft kalt gravitasjonskraften.
På figuren er tegnet to legemer med masse m1 og m2 henholdsvis.

Newtons gravitasjonslov sier følgende:
Legemet med masse m1 blir påvirket av en tiltrekningskraft F12 fra legemet med masse m2.
Legemet med masse m2 blir påvirket av en tiltrekningskraft F21 fra legemet med masse m1.
Kreftene F12 og F21 er motsatt like store og peker langs forbindelseslinjen mellom de to legemene.
Størrelsen på disse to kreftene er proporsjonal med hver av massene m1 og m2 og omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden r mellom legemene.
Proporsjonalitetskonstanten kalle den universelle gravitasjonskonstanten.

Newtons gravitasjonslov gjelder mellom punktlegemer og mellom kuleformede legemer med jevn massefordeling (i det sistnevnte tilfellet er r avstanden mellom sentrene i de to legemene.Gravitasjon