Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Fluid mekanikk
	 002 Tetthet - Def   
	 003 Trykk i væske/gass (fluid)  
	 004 Pascals lov - Trykk som funksjon av dybden     
	 005 Pascals lov - Trykkforskjeller i et rom     
	 006 Gasstrykk    
	 007 Manometer - Sammenheng mellom høyde og tetther for vann/olje  
	 008 Hydraulisk lift   
	 009 Oppdrift - Innledning   
	 010 Oppdrift - Ulike legemer 
	 011 Oppdrift - Archimedes lov   
	 012 Oppdrift - Archimedes lov - Eks   
	 013 Overflatespenning   
	 014 Strøm i væske/gass - Innledning   
	 015 Strøm i væske/gass - Kontinuitetsligningen  
	 016 Strøm i væske/gass - Kontinuitetsligningen - Eks  
	 017 Strøm i væske/gass - Bernoullis ligning 
	 018 Vanntrykk  
	 019 Venturimeter - Bestemmelse av hastighet og volumstrømning  
	 020 Strømning i væske/gass - Luftstrøm - Fly  
	 021 Viskositet  
	 022 Turbulens   
	 023 Kardiologi  
	 024 Spinn  

	 100 Video 

MatRIC Logo