Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Standard SI enheter

Figuren til venstre viser standard SI-enheter.

Noen engelske/amerikanske enheter
1 mile mil = 1760 yd     = 1609.35  m
1 yard yd =  3 ft = 36 in =  0.9144 m
1 foot ft      = 12 in =  0.30480 m
1 inch in          =  0.02540 m

1 g      g0  = 9.80665 m/s2 = 32.1740 ft/s2

1 pound    lb  = 0.45359237 kg
1 pound-force lbf = 4.448222  N
1 slug    slug = 1 lbf·ft/s2  - One slug is a mass equal to 32.1740 lb (exerts a force downward of 32.1740 lbf)