Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Newtons 2.lov står sentralt i fysikk.
Loven lyder: F = ma .
Loven sier følgende:
Summen av alle ytre krefter som virker på et system er lik massen av systemet multiplisert med akselerasjonen til systemet. Hvis systemet har utstrekning, vil vi med akselerasjonen til systemet mene akselerasjonen til systemets massemiddelpunkt.