Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Vektorer er et viktig matematisk redskap i fysikk.
Hastighet, kraft, kraftmoment, ... er eksempler hvor det er hensiktsmessig å benytte vektorer. Eks: En bil kjører i retning nordover med en hastighet på 60 km/t. Denne hastigheten kan det være hensiktsmessig å representere vha en pit (vektor) hvor lengden av vektoren er for eksempel 6 cm (en cm svarer til 10 km/t) og hvor retningen er nordover. Vektoren vil da fortelle oss to ting: Hvor fort bilen kjører (60 km/t) og i hvilken retning bilen kjører (nordover).Vector - Wind

Vector - Car