Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimReal J
Hastigheter, krefter osv kan legges sammen vektorielt.
Eks: En partikkel er utsatt for to krefter F1 og F2 (to røde piler på fig). Det kan vises at partikkelens oppførsel i dette tilfellet vil være identisk med partikkelens oppførsel hvis de to kreftene byttes ut med en enkelt kraft, forutsatt at denne ene kraften F vist på figuren. F bestemmes ved å konstruere diagonalen i parallellogrammet som vist på figuren.