Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
På foregående side så vi behovet for å addere to vektorer. Vi har også ofte behov for å multiplisere vektorer. For vektorer har vi to typer multiplikasjoner: Skalarmultiplikasjon (prikkprodukt) og vektormultiplikasjon (kryssprodukt).

Figuren viser skalarmultiplikasjon.
Definisjon: Med skalarmultiplikasjon av to vektorer mener vi det tallet som fremkommer når vi multipliserer lengden av den ene vektoren med lengden av den andre vektoren samt multipliserer med cosinus til vinkelen mellom de to vektorene.

Eksempel på anvendelse: Vi skal beregne arbeidet utført av en kraft på W =10 Newton (retning 60 grader med horisontalen) når vi flytter en kloss horisontalt s = 8 meter. Vi får: W = F s cos60 = 10N x 8m x 1/2 = 40 Nm