Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Ved vektormultiplikasjon (kryssprodukt) av to v1 og v2 vektorer mener vi den vektoren v vi får når vi gjør følgende:
Den nye vektoren v har lengde lik produktet av lengden til den ene vektoren v1 og lengden av den andre vektoren v2 multiplisert med sinus til vinkelen mellom de to vektorene v1 og v2. Den nye vektoren v har retning gitt ved høyrehåndsregelen: Legg høyre hånd med fire fingre langs den første vektoren v1. Snu håndflaten slik at du kan brette disse fire fingrene i retning av den andre vektoren v2. Tommelen vil da peke i retning av vektoren v.

Eksempel på anvendelse:
Vi har et system som kan rotere om en fast rotasjonsakse O. En kraft F angriper systemet i et punkt P. Vektoren fra O til P er r. Kraftmomentet som kraften F setter opp mht aksen O er gitt ved kryssproduktet av r og F.