Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Derivasjon og integrasjon utgjør to sentrale matematikk-verktøy som er til stor nytte ved fysikk-studier.

Derivasjon:
Derivasjon omhandler studiet av endringer.
På figuren lengst til venstre vises grafen til en funksjon.
Funksjonsendringen studeres bl.a. vha tangenten til grafen i ulike punkter.
Stigningstallet (som forteller hvor bratt tangenten (og dermed kurven) stiger) kalles for den deriverte av funksjonen og symboliseres ved y' eller dy/dx.

Integrasjon:
Integrasjon er en form for summering (egentlig kontinuerlig summering).
Det kan matematisk vises at integrasjon er det vi kan kalle 'omvendte operasjoner'.
Den vanligste innføringen av integrasjon er innenfor arealstudier.
Figuren lengst til høyre viser grafen til en funksjon.
Videre vises et skravert område under grafen og over x-aksen fra en startverdi x1 til en sluttverdi x2.
Arealet av dette skraverte området er det vi kaller integralet fra x1 til x2 og symboliseres vha en 'langstrakt s' påsatt nedre og øvre grense.