Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Vektor - Eks: Vind
	 003 Vektor - Eks: Bil
	 004 Vektoroperasjon - Multiplikasjon med skalar
	 005 Vektoroperasjon - Addisjon
	 006 Vektor - Notasjon
	 007 Hastighet  - Def
	 008 Hastighet  - Eksempel
	 009 Akselerasjon - Def
	 010 Akselerasjon - Eksempel
	 011 Veilovene  - Generelt
	 012 Veilovene  - Konstant akselerasjon
	 013 Fritt fall 1
	 014 Fritt fall 2
	 015 Eksempel - Oppgave
	 016 Eksempel - Løsning - Hastighet
	 017 Eksempel - Løsning - Posisjon
	 018 Eksempel - Løsning - Mathcad
	 019 End

	 020 Velocity
	 021 Acceleration
     022 Acceleration - Video - Berg og dalbane
	 023 Fritt fall i verdens største vakum-kammer

MatRIC Logo