Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 2,3 Dim UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]

Merk: Ved fritt fall uten luftmotstand faller alle legemer med den samme akselerasjonen lik tyngdeakselerasjonen g = 9.81 m/s2
(se eksperiment i verdens stÝrste vakum-kammer).