Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Arbeid - Def 
	 003 Arbeid - Eks: Bil
	 004 Arbeid - Kloss / Fjær
	 005 Arbeid - Kinetisk energi    -  Konstant kraft langs en rettlinjet vei
	 006 Arbeid - Kinetisk energi    -  Generell utledning
	 007 Arbeid - Kinetisk energi    -  Eks
	 008 Effekt - Energi pr tidsenhet
	 009 Effekt - Energi pr tidsenhet  -  Eks

MatRIC Logo