Arbeid / Kinetisk energi - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi skal i dette kapitlet se litt nærmere på definisjon av arbeid,
deretter se på sammenhengen mellom arbeid og kinetisk energi.