Arbeid - Eks: Bil UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En bil blir skjøvet fremover en strekning r = 18 m med en konstant kraft F = 210 N.
Pga et flatt dekk, må kraften virke i en retning på 30 grader i forhold til forflytningen.
a) Beregn arbeidet som kraften F utfører.
b) En annen bil skyves med en konstant kraft F-vektor = [160N,-40N] med en forflytning r-vektor = [14m,11m].
Beregn arbeidet.

a)
Vi starter med vår generelle definisjon av arbeid som integralet av skalarproduktet av kraftvektor og infinitesimal forflytningsvektor.
Kraftvektoren er i vårt tilfelle konstant og kan settes utenfor integraltegnet.
Dermed ender vi opp med skalarproduktet av kraftvektoren og forflytningsvektoren.
Dette skalarproduktet er størrelsen av kraftvektoren multiplisert med størrelsen av forflytningen multiplisert med cosinus til vinkelen mellom kraftvektoren og forflytningsvektoren.

b)
Analogt med oppgave a), men denne gang skalarmultipliserer vi kraftvektoren med forflytningsvektoren ved parvis komponentmultiplisering.