Arbeid - Kinetisk energi - Konstant kraft langs en rettlinjet vei UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi skal forsøke å finne en sammenheng mellom vår fysikk-definisjon av arbeid og det vi i fysikken kaller kinetisk energi (bevegelsesenergi).
Ikke overraskende vil et arbeid utført på et system medføre en mulighet for at dette systemet endrer bevegelse, f.eks. i form at at hastigheten endres.

La oss i første omgang anta at vi har en partikkel som beveger seg med konstant hastighet v1 langs en rettlinjet vei.
Så lar vi en resultantkraft F virke på denne partikkelen mens partikklen beveger seg en strekning s. Vi lar partikkelens hastighet etter å ha beveget seg denne strekningen være v2.
Siden krafen (og dermed akselerasjonen) er konstant kan vi benytte bevegelsesligningene ved konstant akselerasjon.
Vi kombinerer de to grunnleggende bevegelsesligningene ved konstant akselerasjon ved å eliminere tiden t og løse system mht akselerasjonen a.
Arbeidet er gitt ved W = Fs.
Vi bytter ut F med ma (Newtons 2.lov).
Innsatt vårt uttrykk for akselerasjonen a gir oss nå arbeidet lik differansen mellom 1/2*mv2 ved slutt- og start-tilstand.
Uttrykket K = 1/2*mv2 kalles for kinetisk energi (bevegelsesenergi).

Konlusjon:
Arbeidet utført av resultantkraften på en partikkel er lik endring av partikkelens kinetiske energi.