Arbeid - Kinetisk energi - Eks UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En slede trekkes en strekning på s = 20 m av en traktor.
Sleden er i tillegg til kraften fra traktoren påvirket av tyngde, normalkraft og friksjon.
Sledens starthastighet er v1 = 2.0 m/s.
Beregn det totale arbeidet utført på sleden.
Beregn sledens hastighet etter forflytning på 20 m.

Det totale arbeidet er summen av arbeidene som hver av de fire kreftene utfører.
Tyngden og normalkraften utfører ikke noe arbeid (disse to kreftene står begge normalt på forflytningen).
Av kraften fra traktoren er det det bare horisontalkomponenten av denne som gir bidrag til arbeidet.
Friksjonen peker bakover (vinkel 180 grader med forflytningen) og gir derfor et negativt arbeid.
Beregningen viser at det totale arbeidet utført på sleden er 10kJ.

Vi kan alternativt først summert vektorielt de fire kreftene og tatt hensyn kun til horisontalkomponenten.
Deretter multipliserer vi dette resultatet med forflytningen på 20 m.

Til beregning av slutthastighet, benytter vi sammenenhengen mellom totalt arbeid og endring av kinetisk energi.
Denne ligningen løst mht slutthastigheten v2 gir verdien 4.2 m/s.