Effekt - Energi pr tidsenhet UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Effekt P er definert som energi (eller arbeid) pr tidsenhet.
Denne effekten kan variere med tiden.
Derfor definerer vi det vi kaller momentaneffekt (eller forkortet til effekt), dvs effekt defineres ved:

P = dW/dt

Her finnes flere alternative uttrykk for effekten.
Med dW lik skalarprodukte av F-vektor og infinitesimal forflytningsvektor, får vi effekten lik skalarproduktet av F-vektor og hastighetsvektoren (v-vektor).

Siden standard-enheten for energi (arbeid) er lik J (Joule) og standard-enheten for tid er s (sekund), vil standard-enhet for effekt være J/s som vi kaller W (Watt).

Hestekraft (hp) benyttes av og til som enhet for effekt.
En hestekraft er lik 746W.