Effekt - Energi pr tidsenhet - Eks UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En maratonløper med masse m = 50.0 kg løper i løpet av 15.0 minutter opp trappene til toppen av det 443 m høye Willis Tower i Chicago.
Beregn løperens gjennomsnittseffekt.

Gjennomsnittseffekten er lik det arbeidet som er utført i løpet av disse 15 minuttene.
Hvis vi antar at løperen ikke er utsatt for horisontale krefter som utfører noe arbeid, så vil arbeidet bestå i å flytte seg 443 meter vertikalt i tyngdefeltet.
Arbeidet ved denne forflytningen er gitt ved W = mgh hvor h er høydeforskjellen (443 meter).
Dette arbeidet delt på tiden (15.0 minutter = 15.0*60 s) gir oss gjennomsnittseffekten 241 W.