Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Arbeid utført av tyngden - Potensiell energi i gravitasjonsfeltet 
	 003 Bevaring av mekanisk energi i gravitasjonsfeltet
	 004 Bevaring av mekanisk energi i gravitasjonsfeltet - Eksempel
	 005 Arbaid og energi i gravitasjonsfeltet - Eksempel
	 006 Arbeid utført av elastisk fjær - Elastisk potensiell energi
	 007 Bevaring av mekanisk energi ved elastisk fjær
	 008 Bevaring av mekanisk energi ved gravitasjon og elastisk fjær
	 009 Bevaring av mekanisk energi - Konservative krefter
	 010 Kraft og potensiell energi - Konservative krefter
	 011 Kraft og potensiell energi - Eksempel 1
	 012 Kraft og potensiell energi - Eksempel 2

MatRIC Logo