Massesenter UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer.
Banen til to fritt valgte punkter på legemet følges og viser at ulike punkter på legemet får ulik bevegelse og dermed ulik akselerasjon.

Newtons 2.lov lyder: F = ma.
Loven sier at for et system vil den vektorielle sum av alle ytre krefter som virker på systemet være lik systemets masse multiplisert med systemets akselerasjonsvektor.

Nå har vi nettopp sett at for et utstrakt legeme kan ulike punkter på legemet ha ulik akselerasjon.
Et nærliggende spørsmål blir da: Kan virkelig Newtons 2.lov anvendes på et system med utstrekning og i så fall hvilket punkt på legemet er det som har akselerasjonen gitt ved Newtons 2.lov?
Svaret er at Newtons 2.lov kan anvendes på systemer med utstrekning.
Videre: Det er massesenteret som har akselerasjon gitt ved Newtons 2.lov (bevis side 11).
Dette er hovedgrunnen til at begrepet massesenter er av stor betydning i fysikk.