Massesenter UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Et utstrakt sammensatt legeme (her bestående av tre deler) kastes slik at det translerer og roterer.
Banen til det sammensatte legemets massesenter følges.
Opprinnelig er de tre delene som det sammensatte legemet består av festet til hverandre.
Etter en stund løsner de tre delene fra hverandre.
Massesenteret til det sammensatte legemet følger parabelbanen både før og etter at legemene løsner fra hverandre.


Astro-fysikk (to-partikkelsystem)