Massesenter UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har to punkt-partikler med masse m1 og m2 henholdvis.
Disse to partiklene er plassert henholdsvis i posisjon 1 og 5 på x-aksen.
x-koordinaten xcm til masse-senteret beregnes da som vist.