Massesenter UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi antar at vi har et system S hvor summen av alle ytre krefter er lik null-vektor.
Ifølge Newtons 2.lov vil da akelerasjonen til massesenteret være lik null-vektor.
Dette betyr at den tidsderiverte av massen (som vi antar er konstant) til systemet multiplisert med hastigheten til massesenteret er lik null-vektor.
Dette betyr videre at produktet av systemets masse og hastighet til massesenteret er lik en konstantvektor.
Med definisjonen til massesenter, betyr dette videre at summen av bevegelsesmengde til de enkelte delene av systemet S er bevart.