Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Vektstang   
	 003 Varierende arm  
	 004 Positiv omløpsretning     
	 005 Dekomponering av kraft     
	 006 Eks 10_01 - Rørtang    
	 007 Definisjon - Kraftmoment som vektor  
	 008 Kraftmomentloven   
	 009 Eks 10_02 - Kabel  
	 010 Eks 10_03 - Fast trinse
	 011 Eks 10_04 - Kloss / Trinse / Lodd   
	 012 Bevegelig rotasjonsakse - Kraftmoment mht cm   
	 013 Bevegelig rotasjonsakse - Kraftmoment mht en vilkårlig akse på legemet   
	 014 Kraftmoment mht en vilkårlig akse på legemet   
	 015 Eks 10_05 - Jojo  
	 016 Kinetisk energi til et stivt legeme 1  
	 017 Kinetisk energi til et stivt legeme 2 
	 018 Kinetisk energi til et stivt legeme 3  
	 019 Eks 10_08a - Jojo  
	 020 Eks 10_08b - Jojo  
	 021 Eks 10_08c - Jojo  
	 022 Rullende legemer - Eks 10_09   
	 023 Arbeid og effekt ved rotasjon  
	 024 Arbeid / Effekt - Eks 10_10  
	 025 Arbeid / Effekt - Eks 10_11
	 026 Angulært moment (Spinn) - Definisjon
	 027 Angulært moment for et system av partikler - Rotasjon
	 028 Tidsderiverte av angulært moment = Kraftmoment  (Spinnsatsen)
	 029 Relasjon mellom angulært moment og kraftmoment for et system av partikler  (Spinnsatsen)
	 030 Flymotor
	 031 Ballerina
	 032 Nøytronstjerne
	 033 Clutch
	 034 Angulært moment - Eks / Svingdør
	 035 Gyroskop
	 036 Gyroeffekt - Rifle / Fotball
	 037 Gyroeffekt - Helikopter
	 038 Gyroeffekt - Gyrokompass - Elektronisk kompass
	 039 Gyroskop - Teori
	 040 Gyroskop - Hjul
	 041 Sykkel
	 042 Forandring av angulært moment
	 043 Person + Hjul
	 044 Metallskive

	 100 Video

MatRIC Logo