Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001  Innledning 
	 002  Betingelser for likevekt 
	 003  Massesenter - Tyngdepunkt
	 004  Likevekt - Eks 1: Hprisontal planke på to støtter
	 005  Likevekt - Eks 2: Stige mot friksjonsfri vegg
	 006  Elastisitet - Def
	 007  Elastisitet - Eks 1: Stålstav
	 008  Elastisitet - Eks 2: Hydraulisk presse
	 009  Elastisitet - Eks 2: Skjæring

MatRIC Logo