Likevekt og elastisitet UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
I dette kapitlet skal vi ta for oss likevektsbetingelser samt innføring i elastisitet.