Betingelser for likevekt UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi sier at et system er i likevekt hvis følgende to betingelser er oppfylt:

1:
Vektoriell sum av alle ytre krefter er lik nullvektor.

2:
Vektoriell sum av alle ytre kraftmoment om et vilkårlig punkt er lik nullvektor.