Massesenter og tyngdepunkt UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har i tidligere kapittel definert posisjonsvektoren til massesenteret til et system som sum av produkt av masse og posisjonsvektor til hver enkeltpartikkel i systemet delt med totalmassen av systemet.

I forbindelse med beregning av kraftmomentet som tyngden av et system genererer mht et vilkårlig punkt, viser vi på denne siden at vi kan beregne dette kraftmomentet ved å anta at systemets tyngde angriper i ett enkelt punkt kalt tyngdepunktet, og at dette tyngdepunktet faller sammen med massesenteret når tyngdeakselerasjonen g kan betraktes som konstant over hele systemet.