Betingelser for likevekt - Eks 2: Stige mot friksjonsfri vegg UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En 5.0 m lang stige med tyngde 180 N plasseres under en vinkel på 53.1 grader mot en friksjonsfri vegg.
En person med tyngde 800 N befinner seg 1/3 opp på stigen.
Bestem normalkraft og friksjonskraft på stigen fra underlaget.
Bestem minimum friksjonskoeffisient mellom stigen og underlaget.

Vi velger stige pluss person som vårt system.
Fire ytre krefter virker på dette systemet:
1: Tyngden GS av stigen
2: Tyngden GP av personen
3: Kraften FV på systemet fra den vertikale veggen (horisontal kraft siden friksjonen er lik null)
4: Kraften FB på systemet fra underlaget (kan dekomponeres i en vertikal komponent og en horisontalfriksjonskraft)

Newtons 2.lov vertikalt anvendt på vårt system gir oss den vertikale komponenten av kraften på systemet fra underlaget lik 980 N.
Velger deretter punktet B (kontaktpunkt mellom stige og underlag) mht kraftmomentberegninger.
Dette gir kraften på systemet fra veggen lik 268 N.
Newtons 2.lov horisontalt anvendt på vårt system gir friksjonkraften på systemet fra underlaget lik 268 N.
Minimal friksjonkoeffisient beregnes ut fra formelen for glidende friksjon (friksjonskraft lik friksjonskoeffisient multiplisert med normalkraft).
Dette gir minimal friksjonskoeffisient lik 0.27.