Elastisitet - Eks 1: Stålstav UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har en vertikal stålstav med lengde L = 2.0 m og endetversnitt A = 0.30 cm2.
I stavens nedre ende henger vi et lodd med masse m = 550 kg.
Bestem stress, strain og stavens forlengelse.

Stress er definert som normalkomponenten av strekkraften (som her blir lik tyngden av loddet) delt på tverrsnittsarealet.
Ut fra definisjonen av Youngs modulus (som for stål er oppgitt til 20*1010 Pa, kan vi beregne strain.
Fra definisjonen av strain, kan vi deretter beregne forlengelsen av stålstaven.