Elastisitet - Eks 2: Hydraulisk presse UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har en hydraulisk presse som inneholder en gitt mengde olje.
Oljen utsettes for en gitt trykkøkning.
Oljens bulke modulus er oppgitt.
Vi skal beregne volumendringen.

Volumendringen beregnes ut fra definisjonen av bulke modulus.