Elastisitet - Eks 3: Skjæring UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har et objekt (skulptur) som pga jordskjelv utsettes for en skjærkraft.
Skulpturens ramme er 0.80 m kvadratisk og tykkelsen er 0.50 cm.
Beregn skjærkraften som må til for å få en skjær-deformasjon på 0.16 mm.
Objektets share-modulus er oppgitt.

Ut fra definisjonen av share modulus kan vi bestemme nødvendig skjærkraft.