Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	Generell teori:
	 000 Gravitasjon


	Topartikkelsystem:
	 001 Gravitasjon
	 002 Gravitasjonsloven
	 003 Posisjon - Hastighet - Akselerasjon 
	 004 Kartesiske koordinater   
	 005 Kartesiske koordinater - Hastighet    
	 006 Kartesiske koordinater - Akselerasjon   
	 007 Polarkoordinater  
	 008 Polarkoordinater    - Endring av enhetsvektorer  
	 009 Polarkoordinater    - Hastighet  
	 010 Polarkoordinater    - Akselerasjon
	 011 Polarkoordinater    - Akselerasjon - Oppsummering  
	 012 To-partikkel system  - Newtons lover  
	 013 To-partikkel system  - Reduksjon til en-partikkel problem  
	 014 To-partikkel system  - Angulært moment  
	 015 To-partikkel system  - Differentialligning for r 
	 016 To-partikkel system  - Ligning for r, r1 og r2.  
	 017 To-partikkel system  - Løsning av differentialligning 
	 018 To-partikkel system  - Løsning 
	 019 To-partikkel system  - Løsning - Ulike baner 

MatRIC Logo