Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt LSK][ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Periodisk bevegelse
	 002 Eksempler
	 003 Anvendelser
	 004 Enkel harmonisk svingning (SHM)
	 005 Modell for periodisk bevegelse - Enkel harmomisk bevegelse (SHM)   
	 006 Enkel harmonisk bevegelse A - T - f - w
	 007 Ultralyd    
	 008 Referansesirkel 1    
	 009 Referansesirkel 2   
	 010 Ligninger for SHM - Posisjon  
	 011 Periode, frekvens  
	 012 Bevegelsesligning - Alternativ utledning  
	 013 Svingetid T - Frekvens f - Vinkelhastighet omega 
	 014 Eksempel: Fjærkonstant, vinkelhastighet, frekvens, periode  
	 015 Energi i SHM  
	 016 Bevegelsesligning  
	 017 Posisjon - Hastighet - Akselerasjon  
	 018 Eksempel 13-4  
	 019 Eksempel 13-4 (forts.)  
	 020 Vertikal SHM 
	 021 Eksempel 13-5  
	 022 Sirkulær SHM  
	 023 Enkel pendel 
	 024 Eksempel 13-6  
	 025 Fysisk pendel  
	 026 Eksempel 13-7  
	 027 Eksempel 13-8  
	 028 Eksempel 13-9  
	 029 Svingninger
	 030 Dempede svingninger  
	 031 Dempede svingninger - Underdempet  
	 032 Dempede svingninger - Støtdempere 
	 033 Dempede svingninger - Tap av mekanisk energi 
	 034 Tvungne svingninger  
	 035 Tvungne svingninger - Resonans 1  
	 036 Tvungne svingninger - Resonans 2 
	 037 Hull gjennom jorden 

MatRIC Logo