Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Temperatur og varme 
	 002 Def: Temperatur / Varme   
	 003 Temperatur - Varm / Kald  
	 004 Temperatur     
	 005 Ulike temperatur-skalaer     
	 006 Ulike temperatur-eksempler    
	 007 Termodynamikkens 0.lov  
	 008 Lineær utvidelse   
	 009 Volum utvidelse   
	 010 Sammenheng mellom lineær utvidelse og volum utvidelse 
	 011 Varme - Energioverføring pga temperaturforskjell   
	 012 Spesifikk varme   
	 013 Mol - Molar masse - Avogadros tall   
	 014 Molar varmekapasitet   
	 015 Faseforandringer - Smeltevarme / Fordampningsvarme  
	 016 Varmeledning - Energioverføring (varme) pr tidsenhet  
	 017 Termisk resistans 
	 018 Stråling - Energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger 

MatRIC Logo