Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Stoffers termiske egenskaper 
	 002 Tilstandsligningen for en idealgass   
	 003 Van Der Waals ligning  
	 004 Kinetisk gassteori - Modell     
	 005 Kinetisk gassteori - Elastisk kollisjon mellom molekyl og vegg    
	 006 Kinetisk gassteori - Antall kollisjoner    
	 007 Kinetisk gassteori - Total momentendring og trykk  
	 008 Kinetisk gassteori - Total kinetisk translatorisk energi   
	 009 Kinetisk gassteori - Kinetisk tranlatorisk energi til et gassmolekyl   
	 010 Ulike temperatur-skalaer [1/2]
	 011 Ulike temperatur-skalaer [2/2]   
	 012 Termodynamikkens 0.lov   
	 013 Lineær utvidelse  
	 014 Volum utvidelse   
	 015 Sammenheng mellom lineær utvidelse og volum utvidelse  
	 016 Varme - Energioverføring pga temperaturforskjell  
	 017 Spesifikk varme 
	 018 Mol - Molar masse  
	 019 Molar varmekapasitet  
	 020 Faseforandringer - Smeltevarme / Fordampningsvarme  
	 021 Varmeledning - Energioverføring (varme) pr tidsenhet  
	 022 Termisk resistans   
	 023 Stråling - Energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger 

MatRIC Logo