Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Her vises gassloven (sammenheng mellom trykk p, volum V og temperatur T) for en ideal gass.
n er antall mol og R er den universelle gasskonstanten.