Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
På forrige side viste vi gassloven for en ideal gass.
På denne siden vises en 'utvidet' gasslov hvor vi fjerner oss litt fra en ideal gass og hvor vi bl.a. tar hensyn til molekylstørrelse og vekselvirkning mellom molekylene.
Videre i dette kapitlet skal vi ikke forfølge denne utvidete modellen videre, men gå tilbake til modellen for en ideal gass.