Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
I forbindelse med en ideal gass og kinetisk gassteori tar vi utgangspunkt i modellen med de 4 punktene som er vist i figuren til venstre.