Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Vi tenker oss at kollisjon mellom gassmolekyler og beholderens vegger er elastisk.
Det betyr bl.a. at energien er bevart.
Hastighetskomponentene i sy-retningen (langs veggen) er bevart og hastighetskomponenten i x-retning beholder absoluttverdien, men skifter fortegn.