Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Her vises antall molekylkollisjoner innenfor et areal A av veggen i l°pet av tiden dt:

1/2 · N/V · A|vx|dt

Kun de molekylene som befinner seg innenfor en avstand av |vx|dt fra veggen rekker frem til veggen i l°pet tiden dt.
Vi regner med at halvdelen av molekylene innenfor denne avstanden beveger seg mot A.
Antall molekyler pr enhetsvolum er gitt ved N/V, og volumet av de molekylene som kolliderer med A i l°pet tiden dt er A|vx|dt