Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
For systemet bestående av alle gassmolekylene innenfor området beskrevet på foregående side, vil den totale moment-endringen dPx i løpet av tiden dt være gitt ved:

dPx = totalt antall kollisjoner º momentendring pr kollisjon.

Trykk er definert som kraft pr areal: p = F/A

Kraften F er videre gitt ved moment-endring pr tidsenhet, dvs:

F = dPx/dt

Herav får vi at trykket p i gassen er gitt ved:

p = Nmvx2/Vs